TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİR KÖRFEZİ (İZMİR-DOĞU EGE DENİZİ) GEÇ KUVATERNER SEDİMANLARININ ORGANİK VE İNORGANİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Foraminifer, ostrakod, ağır metal, İzmir Körfezi,Foraminifera, ostracod, heavy metal, Gulf of İzmir

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası