TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE NEO-TETİSİNİN KAMPANİYEN (GEÇ KRETASE) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Neo-Tetis, Kampaniyen, paleobatimetri, Türkiye,Neo-Tethys, Campanian, paleobathymetry, Turkey

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası