TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA VE BATI TOROSLAR’DA KUVATERNER BUZUL KRONOLOJİSİ VE ESKİ İKLİMİ; KOZMOJENİK CL-36 YAŞLANDIRMASI VE BUZUL MODELLEMESİNDEN ELDE EDİLEN BİR SENTEZ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuvaterner, buzul, Son Buzul Maksimumu, kozmojenik yaşlandırma, eski,iklim.Quaternary, glaciers, Last Glacial Maximum, cosmogenic dating, paleoclimate

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası