TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AĞARTI KÖYÜ (VAN GÖLÜ DOĞUSU) CİVARININ AKTİF TEKTONİĞİ VE AYANİS KALESİ’NE OLAN ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Aktif tektonik, arkeojeoloji, Ayanis Kalesi, Urartu Krallığı, Van Depremi,Active tectonics, archeogeology, Ayanis castle, Urartu Kingdom, Van Earthquake

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası