TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EDREMİT FAY ZONU İLE HAVRAN–BALIKESİR FAY ZONU’NUN JEOLOJİK, JEOMORFOLOJİK VE PALEOSİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Edremit Fay Zonu, Havran–Balıkesir Fay Zonu, kinematik analiz, jeomorfoloji, paleosismoloji,Edremit Fault Zone, Havran–Balıkesir Fault Zone, kinematic analysis, geomorphology, paleoseismology

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası