TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

POLATLI (ANKARA) YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK-JEOTEKNİK DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sondaj, sismik serim, 3 boyutlu modelleme, SPT (Standart Penetrasyon Deneyi), jeoteknik,Drilling, seismic layout, 3-Dimensional model, SPT (Standard Penetration Test), geotechnique

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası