TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARADERE (BURHANİYE, BALIKESİR, TÜRKİYE) DÜŞÜK SÜLFİDASYON EPİTERMAL Au – Ag CEVHERLEŞMESİ: İLKSEL VERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karadere, epitermal, altın, gümüş, düşük sülfidasyon, Burhaniye, Balıkesir,Türkiye,Karadere, epithermal, gold, silver, low-sulfidation, Burhaniye, Balıkesir, Turkey

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası