TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KROM ARAMALARINDA MİKROGRAVİMETRİK, MANYETİK VE SP YÖNTEM UYGULAMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Krom, mikrogravite, manyetik, doğal potansiyel,chromium, microgravity, magnetics, natural potential

Yazar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası