TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇ KRETASE EMEKSEN (GİRESUN) PORFİRİ Mo±Cu CEVHERLEŞMESİNİN KÖKENİ, DOĞU PONTİDLER, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, Emeksen Porfiri Mo cevherleşmesi, kabuksal kirlenme,magma karışımları,astern Pontides, Emeksen Porphyry Mo prospect, crustal contamination, magma mixing/mingling

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası