TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EREĞLİ-BOR HAVZASINDA EVAPORİT POTANSİYELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ereğli-Bor Havzası, halit, globerit, blödit, sondaj,Ereğli-Bor Basin, glauberite, bloedite, halite, drilling

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası