TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ BAZALTİK VOLKANİZMA: PLİYOSEN PLATO BAZALTLARININ EVRİMİNE İLİŞKİN İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Anadolu, Pliyosen, volkanizma, bazalt, kısmi ergime, karışma,East Anatolia, Pliocene, volcanism, basalt, partial melting, mixin

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası