TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KORUNMASI GEREKEN TABİAT VARLIKLARINDAN BİR ÖRNEK: EMİRHAN (BALLIKAYA) KAYALIKLARI (SİVAS

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik Miras Alanı, tabiat varlığı, Sivas İli, Emirhan (Ballıkaya) Kayalıkları, jips karstı,Geological Heritage Area, natural assets, Sivas Province, Emirhan (Ballıkaya) Cliffs, gypsum karst

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası