TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÖMERBEYLİ KÖYÜ (GERMENCİK, AYDIN) YÖRESİ JEOTERMAL SU ARAMA VE ÜRETIM KUYUSUNDA HİDROTERMAL ALTERASYON MODELLEMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Menderes Masifi, Büyük Menders Rift Zonu, Germencik, hidrotermal alterasyon, jeotermal su, kayaç-su etkileşimi, hidrojeolojik modelleme,Massif, Büyük Mendres rift zone, Germencik, hydrothermal alteration, thermal waters, water-rock interaction, hydrogeological modelling

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası