TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EYLENCE YAYLA VE EMİRİNKOMU (KELKİT, DOĞU PONTİDLER, KD TÜRKİYE) Pb-Zn ±Au CEVHERLEŞMELERİNİN KÖKENİ ÜZERİNE JEOLOJİK, JEOKİMYASAL VE İZOTOPİK YAKLAŞIMLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kelkit, Sıvı kapanım, Duraylı izotop, Kurşun-Çinko, Altın,Fluid inclusion, stable isotope, lead-zinc, gold, eastern Pontides

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası