TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATMAN İLİ YERALTISUYU FENOL İÇERİĞİ VE KİRLİLİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Fenol, kirlilik, yeraltısuyu, halk sağlığı, Batman,Phenol, pollution, groundwater, public health, Batman

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası