TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ELAZIĞ ULUOVA ALÜVYONEL AKİFERİNDEKİ ARSENİK İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Arsenik, ağır metal, CBS,Arsenic, heavy metal, GIS

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası