TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

VAN GÖLÜ ESKİ ÇÖKELLERİNİN (GEDİKBULAK-VAN) SEDİMANTER FASİYESLERİ VE GÖL SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Gölsel çökeller, jeolojik evrim, Kuvaterner, sedimanter fasiyes, Van Gölü Havzası,Lacustrine deposits, geological evolution, Quaternary, sedimentary facies, Lake Van Basin

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası