TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BAFA GÖLÜ (BATI ANADOLU) EKOSİSTEM MODELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sayısal modelleme, toprak, göl çökeli, bitki, ekosistem,Numerical Modeling, soil, plant, lake sediments, ecosystem, Lake Bafa

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası