TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

VAN GÖLÜ HAVZASI’NDAKİ SEDİMANLARIN VE TOPRAKLARIN KİL MİNERALOJİSİNE GENEL BAKIŞ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Van Gölü Havzası, kil mineralojisi, Kuvaterner,Van Gölü Basin, clay mineralogy, Quaternary

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası