TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KIYI SEDİMENTLERİNDE DANE BOYU DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MORFOLOJİK ARAZİ GÖZLEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE KIYILARINDAN ÖRNEKLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Plaj, jeomorfoloji, sediment taşınması, dane boyu, Türkiye, Beach, geomorphology, sediment transport, grain size, Turkey

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası