TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’NİN BATI KARADENİZ KIYI SEDİMANLARINDA TUNA HAVZASI KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Antropojenik, kirlilik, XRF, sediman, Tuna, Anthropogenic, pollution, XRF, sediment, Danube

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası