TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEY MENDERES MASİFİ’NDE SİNOROJENİK EOSEN LÖKOGRANİT MAGMATİZMASI VE TEKTONİK ÖNEMİ

Bildiri Türü

Yazarlar
Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr
Gılles Ruffet
Quentin G. Crowley
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası