TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA SAKARYA BÖLGESİ’NİN GEÇ KRETASE-GEÇ EOSEN SEKANS STRATİGRAFİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mudurnu-Göynük Havzası, Sakarya kıtası, Geç Kretase-Geç Eosen, Sekans Stratigrafisi, Mudurnu-Göynük Basin, Sakarya Continent, Late Cretaceous-Late Eocene, Sequence Stratigraphy

Yazarlar
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com Sanem Açıkalın sanemacikalin@gmail.com Ismail Omer Yılmaz ioyilmaz@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası