TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZEYDOĞU TÜRKİYE’DEKİ ERKEN SENOZOYİK MAGMATİZMASININ KÖKENİ VE JEODİNAMİK ORTAMI ÜZERİNE JEOLOJİK, JEOKİMYASAL VE KRONOLOJİK YAKLAŞIMLAR: ÇARPIŞMA SONRASI MI YOKSA YİTİM İLİŞKİLİ Mİ?

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Senozoyik, yitim zonu, Kuzeydoğu Türkiye, magmatizma, kronoloji, Cenozoic, subduction zone, Northeastern Turkey, magmatism, chronology

Yazar
Yener Eyüboğlu eyuboglu@ktu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası