TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DERİN SİSMİK YANSIMA VERİLERİ IŞIĞINDA KARADENİZ HAVZASININ JEOLOJİSİ VE TEKTONİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karadeniz Havzası, tektonik, derin sismik yansıma, dalma-batma, Batı Karadeniz fayı, Ordu ve Trabzon fayları, Black Sea basin, tectonics, Deep Seismic reflection, subduction, Western Black Sea fault, Ordu Fault, Trabzon Fault

Yazarlar
Nurettin Kaymakcı
Rod Graham
Brian Horn
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası