TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

RUSLE YÖNTEMİNİN SEDD MODELİ ARACILIĞIYLA DENETLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA: KARTALKAYA BARAJ HAVZASI ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Erozyon, RUSLE, SEDD, Kartalkaya Baraj havzası Erosion, RUSLE, SEDD, Kartalkaya Dam watershed

Yazarlar
Hakan Tanyaş htanyas@yahoo.co.uk Çağıl Kolat ckolat@metu.edu.tr
M. Lütfi Süzen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası