TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YAĞLIDERE-BULUTYAYLA-OLUCAK-AKTUTAN (GÜMÜŞHANE-KD TÜRKİYE) ÇEVRESİNDEKİ HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ ASTER, EO-1 HYPERION VE ALI GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Aster, EO-1 ALI, EO-1 Hyperion, hidrotermal alterasyon, maden yatakları, MTMF, CEM Aster, EO-1 ALI, EO-1 Hyperion, hydrothermal alteration, ore deposite, MTMF, CEM

Yazarlar
Onder Kayadibi Doğan Aydal dogan.aydal@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası