TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ESKİ TOPRAK SEVİYELERİNDEKİ TOPRAK OLUŞUM ÖZELLİKLERİNDEN BİRİKİM ORANLARININ TAHMİNİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eski topraklar, toprak özellikleri, birikim oranı, taşkın düzlüğü Paleosols, soil features, accretion rate, floodplain

Yazar
Sonay Boyraz Aslan sonayboyraz@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası