TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANKARA MOGAN ÇEVRESİ GEÇ PLEYİSTOSEN YAŞLI KALİŞLERİN ARAZİ GÖZLEMLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kalkrit, yarı-kurak, geç Pleyistosen, Ankara Calcrete, semi-aridity, Late Pleistocene, Ankara

Yazarlar
Cem Küçükuysal
Emre Şimşek emre.berk66@gmail.com Zeynep Arı zynponl@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası