TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TRAVERTENLERİN PETROFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE DEPOLANMA MİMARİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Boşluk boğaz boyutu, boşluk türü, hazne kaya, litotip, traverten lithotype, pore throat size, pore type, reservoir rock, travertine

Yazarlar
Cihan Arartman
Mehmet Ozkul mozkul@pau.edu.tr
Rudy Swennen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası