TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SAFRANBOLU FORMASYONU’NUN EOSEN YAŞLI ALVEOLİN BİYOSTRATİGRAFİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Pontidler, Safranbolu Formasyonu, Eosen Alveolinleri Western Pontides, Safranbolu Formation, Eocene Alveolina

Yazarlar
Kübra Okur
Ercüment Sirel
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası