TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇANAKKALE-ŞEVKETİYE BÖLGESİNE AİT MİKROMAKROFLORALAR VE İZ FOSİLİ BULGULARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çanakkale-Şevketiye, Erken Oligosen, Kök İzleri, Makro-mikrofloralar, Paleoiklim Çanakkale-Şevketiye, Early Oligocene, macro-microfloras, palaeoclimate, root traces

Yazarlar
Huriye Demircan asmin68@yahoo.com.tr Funda Akgün funda.akgun@deu.edu.tr
Mine Sezgül Kayseri Ozer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası