TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AMPHISTEGINA LOBIFERA LARSEN AKDENİZ’E SÜVEYŞ KANALI YOLU İLE Mİ ULAŞTI?

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akdeniz, Amphistegina lobifera Larsen, İndo-Pasifik, Süveyş Kanalı, Termolüminesans Mediterranean, Amphistegina lobifera Larsen, Indo-Pacific, Suez Canal, Thermoluminesence

Yazarlar
Engin Meriç
M. Baki Yokeş
Niyazi Avşar avsarn@cu.edu.tr
Nafiye Güleç Kıyak
Ertuğ Oner
Atike Nazik anazik@cu.edu.tr Erdoğan Demirtaşlı demirtasli@hotmail.com
Feyza Dinçer
Muhammed Z. Oztürk
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası