TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SÖKE FORMASYONU’NUN OSTRAKOD TOPLULUĞU VE ESKİ ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ, BATI ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ostrakod, Miyosen, Tatlı Su, Eski Ortam, Söke Ostracoda, Miocene, Fresh water, Paleoenvironment, Söke

Yazarlar
Alaettin Tuncer alaettintuncer@hacettepe.edu.tr Cemal Tunoğlu tunay@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası