TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÜST JURA – ALT KRETASE İNALTI FORMASYONU’NUN MİKROPALEONTOLOJİK VE STRATİGRAFİK ANALİZİ (BÜRNÜK, ORTA PONTİDLER, TÜRKİYE): FASİYES EVRİMİ ÜZERİNE NOTLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Üst Jura – Alt Kretase, İnaltı Formasyonu, mikropaleontoloji, mikrofasiyes analizi Upper Jurassic, Lower Cretaceous, İnaltı Formation, micropaleontology, microfacies analysis

Yazarlar
Mustafa Yücel Kaya mustafayk@gmail.com Demir Altıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası