TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’DE PARAGLASİYAL YERŞEKİLLERİ, PALEOİKLİM VE PALEOCOĞRAFYA AÇISINDAN ÖNEMLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Glasiyal, paleocoğrafya, paraglasiyal, periglasiyal, proglasiyal Glacial, paleogeography, paraglacial, periglacial, proglacial

Yazarlar
Onur Çalışkan
Aylin Çalışkan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası