TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SEDİMANTER, JEOKİMYASAL VE PALEONTOLOJİK VERİLERDEN YARARLANARAK KARASAL ORTAMLARDAKİ ESKİ İKLİMLERİN YORUMU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik kayıtlar, paleoklimatoloji, paleo-ortam Geological records, paleoclimatology, paleoenvironment

Yazar
Sonay Boyraz Aslan sonayboyraz@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası