TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASININ (KIRIKKALE-ORTA ANADOLU) OLİGOSEN, GEÇ MİYOSEN-ERKEN PLİYOSEN PALİNOLOJİK VE PALEOİKLİMSEL YORUMLAMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Anadolu, Geç Miyosen, Oligosen, Paleoiklim, Paleovejetasyon, Pliyosen Central Anatolia, Late Miocene, Oligocene, Palaeoclimate, Paleovegetation, Pliocene

Yazarlar
Mine Sezgül Kayseri-Ozera
Levent Karadenizli levent.karadenizli@gmail.com Funda Akgün funda.akgun@deu.edu.tr Neşe Oyal neseoyal@hotmail.com
Gerçek Saraç
Şevket Şen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası