TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAMPANİYEN PELAJİK İSTİFLERİNDE ESKİ OKYANUSAL DEĞİŞİMİN DURAYLI İZOTOP VE JEOKİMYASAL KAYITLARI, MARDİN, GD ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Duraylı izotoplar (d13C ve d18O), Kampaniyen pelajik istifleri, bitki fosilleri, Arap Platformu, GD Anadolu Stable isotope (d13C and d18O), Campanian pelagic sequences, Bitki fosilleri, Arabian Platform, SE Anatolia

Yazarlar
Ismail Omer Yılmaz ioyilmaz@metu.edu.tr
Izzet Hoşgor
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası