TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TRABZON-RİZE ARASINDAKİ DENİZEL TARAÇALARIN OSL TEKNİĞİ İLE YAŞLANDIRILMASI VE BU TARAÇALARDA AKTİF TEKTONİĞİN ROLÜ: İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Denizel Taraça, OSL Yaş Tayini, KD Pontidler, Aktif Tektonik Marine Terraces, OSL Dating, NE Pontides, Active Tectonics

Yazarlar
Mustafa Softa TURKJEO@hotmail.com Mehmet Turan mhmt_23_turan@hotmail.com Osman Bektaş obektas@ktu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası