TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Taşkest İ (Bolu ) DOLAYINDA Kuzey Anadolu Fay ZONUNUN (KAFZ) yapısal özellİklerİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Taşkesti, Kuzey Anadolu Fay Zonu,Plio-Kuvaterner çökeller, deprem, gerilme analizi Taşkesti, North Anatolian Fault Zone, Plio-Quvaternary sediments, earthquake, stress analysis

Yazar
Duygu Işbil duygu_isbil@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası