TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BÜYÜK MENDERES GRABENİ KUZEY KENARI ORTA KESİMİNİN (AYDIN-KÖŞK ÇEVRESİ, BATI ANADOLU) NEOJEN-KUVATERNER STRATİGRAFİSİ VE TEKTONİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Anadolu, Büyük Menderes Grabeni, Genç Tektonik, Neojen- Kuvaterner Karasal Tortullar. Western Anatolia, Büyük Menderes Graben, Neotectonics, Neogene-Quaternary Continental Sedimentary Rocks

Yazarlar
Tahir Emre tahir.emre@deu.edu.tr Ismail Işintek ismail.isintek@deu.edu.tr Uğur Inci ugur.inci@deu.edu.tr
Mine Sezgül Kayseri-Ozer
Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com Mustafa Geçgil
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası