TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

19/09/2012 PAZARCIK-KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ VE ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİNİN BÖLGENİN NEOTEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Pazarcık-Kahramanmaraş depremleri, Narlı Segmenti, odak mekanizması, ivme kayıtları, b değeri Pazarcık-Kahramanmaraş Earthquakes, Narlı Segment, focal mechanism, acceleration records, b value

Yazarlar
Recai Feyiz Kartala
Filiz Tuba Kadirioğlua
Aytaç Apak apak@deprem.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası