TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

VAN GÖLÜ BÖLGESİ’NİN DEPREM TARİHİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Van Gölü, depremsellik, 23 Ekim 2011 Van depremi, su seviye değişimleri The Lake Van, seismicity, 23 October 2011 Van earthquake, water level changes

Yazar
Murat Utkucu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası