TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BARAJLARDA JEOLOJİK-JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR VE UYGULAMADAN ÖRNEKLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Baraj, geçirimsizlik, enjeksiyon, ekonomi, jeoteknik araştırma Dam, permeability, grouting, economy, geotechnical investigation

Yazarlar
Kemal Karakuş kkarakus@dsi.gov.tr Ayhan Koçbay ayhankocbay@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası