TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAHRAMANMARAŞ KUZEYİNDE YER ALAN BERİT METAOFİYOLİTLERİ VE KITASAL KABUK BİRİMLERİNİN GEÇ KRETASE-EOSEN TEKTONO-METAMORFİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler YB-Granulit, eklojit, GD-Anadolu, metamorfizma HP-Granulite, eclogite, SE-Anatolia, metamorphism

Yazarlar
Osman Candan osman.candan@deu.edu.tr
Ersin Koralay
Mete Çetinkaplan
Yalçın Ersoy
Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr
Roland Oberhaenslı
Qiuli Li
Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası