TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALAŞEHİR VE SİMAV SIYRILMA FAYLARI ARASINDAKİ YENİ MİLONİT BULGUSU: MENDERES MASİFİ’NİN (BATI ANADOLU) KUZEY KESİMİNİN YÜZEYLEME İŞLEVLERİ ÜZERİNE ÇIKARIMLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Menderes Masifi, yüzeyleme, sıyrılma fayı, metamorfizma, jeokronoloji Menderes Massif, exhumation, detachments, metamorphism, geochronology

Yazarlar
B. Cenki Tok
M. Expert
O. Candan
V. Işık
P. Monie
O. Bruguier
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası