TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA PONTİDLERİN METAMORFİK KAYALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Pontidler, Alt Kretase, jeokronoloji, metamorfizma Central Pontides, Lower Cretaceous, geochronology, metamorphism

Yazarlar
Aral I. Okay
Gürsel Sunal
Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com
Mesut Akgül
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası