TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA ANADOLU VOLKANİK BÖLGESİNDE BULUNAN NEOJEN İGNİMBİRİT VE KUVATERNER RİYOLİTLERİN PETROJENETİK BELİRTEÇLERİ OLARAK ZİRKON TİPOLOJİ VE TÜM KAYAÇ SİSTEMATİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Zirkon, tipoloji, ignimbirit, riyolit Zircon, typology, ignimbrite, rhyolite

Yazarlar
Lütfiye Akın lutfyea@yahoo.com Erkan Aydar eaydar@hacettepe.edu.tr
Axel K. Schmitt
H. Evren Çubukçu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası