TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MENDERES MASİFİ’NE AİT METAGRANİTOYİDLERİN MAGMATİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Menderes Masifi, metagranitoyidler, U-Pb lazer ablasyon zirkon yaşı, S-tipi, peralümino granit, Gondwana Menderes Massif, metagranitoids, U-Pb laser ablation zircon age, S-type, peraluminous granite, Gondwana

Yazarlar
Sibel Tatar Erkül sibel582@gmail.com Fuat Erkül fuaterkul@gmail.com
Urs Klotzli
Massimo Tiepolo
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası